نتیجه طلاق از همسر

این خودرو شورلت کوروت متعلق به مردی است که اخیرا از همسر خود طلاق گرفته است. ظاهرا همسرش به قدری از او عصبانی بوده که پس از طلاق تصمیم گرفته خنجری به قلب همسرش وارد کند. او اتومبیل گرانقیمت همسرش را بعنوان هدف قرار داده و با اسید آن را شسته است. نتیجه کاملا در تصاویر مشخص است.

 

نتیجه طلاق از همسر - تصویر 1

نتیجه طلاق از همسر - تصویر 2

نتیجه طلاق از همسر - تصویر 3

نتیجه طلاق از همسر - تصویر 4

نتیجه طلاق از همسر - تصویر 5

نتیجه طلاق از همسر - تصویر 6

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه