جشنواره‌ای به نام گارسیای چهارم در بارسلون اسپانیا برگزار شد. در این مراسم اشخاصی با پوشیدن لباس شیاطین اقدام به آتش بازی و منفجر کردن ترقه کردند. این جشنواره همه ساله در تابستان برگزار می‌شود.

 

جشنواره‌ای به نام گارسیای چهارم در بارسلون اسپانیا برگزار شد. در این مراسم اشخاصی با پوشیدن لباس شیاطین اقدام به آتش بازی و منفجر کردن ترقه کردند. این جشنواره همه ساله در تابستان برگزار می‌شود.

 

 


 

1411393401323_image_galleryimage_mandatory_credit_photo_by.jpg

 

1411393427895_image_galleryimage_mandatory_credit_photo_by.jpg

 

1411393474208_image_galleryimage_mandatory_credit_photo_by.jpg

1411393495566_image_galleryimage_mandatory_credit_photo_by.jpg

1411393520901_image_galleryimage_mandatory_credit_photo_by.jpg

1411393553783_image_galleryimage_mandatory_credit_photo_by.jpg

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه