زندگی در "قطار آباد"

حدود بیست سالی است که نزدیک به ۴۰ خانواده بی سرپناه و فقیر مکزیکی، یک قطار فرسوده و از کار افتاده را به عنوان خانه خود انتخاب کرده و در آن زندگی می‌کنند. آنها هر واگن را اختصاص به یک خانواده داده و حتی برای کودکان خود نیز یک واگن را به کلاس درس تبدیل کرده اند.
 
 
 
 
زندگی در
زندگی در
زندگی در
زندگی در
زندگی در
زندگی در
زندگی در
زندگی در
زندگی در
زندگی در
زندگی در
زندگی در
زندگی در

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه