نمی دونم چرا توی این چند سال هر چی بلا بود سر چیزایی که اولش “پ” بود افتاد:. پیکان : از رده خارج شد. پراید: گرون شد. … . پسته: سوژه شد. پول: بی ارزش شد. پـَـَـ نــه پـَـَــــ : مد شد. پارو: خاطره شد. پک به قلیون: غیر مجاز شد. پدر : کمرش خم شد. پاهامون : واریسی شد. پیش بینی : غلط از آب در اومد (داستان ۲۰۱۲). پیامک : همه گیر شد. پند و اندرز : تکراری شد. چه سرّی توی این حرف پ نهفته خدا می دونه!.

رمز حرف پ

P[WwW.Kamyab.IR]

نمی دونم چرا توی این چند سال هر چی بلا بود سر چیزایی که اولش “پ” بود افتاد:

.
پیکان : از رده خارج شد
.
پراید: گرون شد
… .
پسته: سوژه شد
.
پول: بی ارزش شد
.
پـَـَـ نــه پـَـَــــ : مد شد
.
پارو: خاطره شد
.
پک به قلیون: غیر مجاز شد
.
پدر : کمرش خم شد
.
پاهامون : واریسی شد
.
پیش بینی : غلط از آب در اومد (داستان ۲۰۱۲)
.
پیامک : همه گیر شد
.
پند و اندرز : تکراری شد
.
.
.
.
چه سرّی توی این حرف پ نهفته خدا می دونه!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه