افسر ۳۰ ساله نیروى دریایى نروژ جذاب ترین افسر دنیاست!. او در اینترنت طرفداران زیادی دارد که او را خدای رعد و برق و طوفان افسانه های وایکینگ ها در دنیای مدرن مینامند!.

افسر ۳۰ ساله نیروى دریایى نروژ جذاب ترین افسر دنیاست!

او در اینترنت طرفداران زیادی دارد که او را خدای رعد و برق و طوفان افسانه های وایکینگ ها در دنیای مدرن مینامند!

 

 

 

photo_2017-02-07_09-19-56.jpg

 

photo_2017-02-07_09-19-21.jpg

 

photo_2017-02-07_09-19-25.jpg

 

photo_2017-02-07_09-19-32.jpg

 

photo_2017-02-07_09-19-36.jpg

 

photo_2017-02-07_09-20-00.jpg

 

photo_2017-02-07_09-19-40.jpg

 

photo_2017-02-07_09-19-46.jpg

 

photo_2017-02-07_09-19-50.jpg

 

photo_2017-02-07_09-20-07.jpg

 

photo_2017-02-07_09-20-03.jpg

 

photo_2017-02-07_09-20-15.jpg

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه