ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی


در این مطلب چند نمونه زیبا از حلقه‌هایی که می‌توانید روی در ورودی خانه نصب کنید برایتان انتخاب کرده‌ایم.

 

این حلقه از وسایل و مواد مختلف تهیه می‌شوند. برخی با گل‌های خشک پاییزی و برخی دیگر با پارچه و گونی و ... . برای داشتن ایده‌های جدید حلقه‌هایی که در ادامه برایتان انتخاب کرده‌ایم را مشاهده کنید. قیمت‌های بین‌المللی همه نمونه‌ها نیز در زیر آنها نوشته شده است.

1.    حلقه گل: نیواورلئان

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


2.    حلقه گل: گونی، کنف و پاییز

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


3.    حلقه گل: روبان‌هی فیروزه‌ای و قهوه‌ای

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در

 
4.    حلقه گل: گونی

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


5.    حلقه گل: گل‌های خشک پاییزی

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


6.    حلقه گل: گونی پاییزی

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


7.    حلقه گل: گیاه و گونی

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


8.    حلقه گل: گونی و گل‌های پاییزی

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


9.    حلقه گل: گل‌های پاییزی و پرهای پرندگان

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


10.    حلقه گل: گل‌های ساخته شده از گونی

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


11.    حلقه گل: گلدانی چوبی از گل‌های زیبای نارنجی

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در

 
12.    حلقه گل: برگ‌های پاییزی

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


13.    حلقه گل: برگ‌های پاییزی

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


14.    حلقه گل: هالووین

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در

 
15.    حلقه گل: پوکه‌های خالی فشنگ

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


16.    حلقه گل: روبان‌های کنفی-توری

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


17.    حلقه گل: عنکبوت هالووین

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در

 
18.    حلقه گل: توت‌های جنگلی

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در

 
19.    حلقه گل: چوب‌های فیروزه‌ای

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در


20.    حلقه گل: شاخه و میوه‌های پاییزی

درکوب های ورودی خانه,حلقه گل برای در

منبع : bartarinha.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه