آموزش تزیین دستمال سفره به شکل پاکت

آموزش تزیین دستمال سفره به شکل پاکتآموزش تصویری تزیین دستمال سفره,تزیین دستمال سفره به شکل پاکت

دستمال سفره یکی از ارکان اصلی تزیین میز نهارخوری و ایجاد تنوع است


دستمال سفره یکی از ارکان اصلی تزیین میز نهارخوری و ایجاد تنوع است. این بار دستمال سفره تان را به شکل پاکت تزیین کنید.


مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :

تزیین دستمال سفره,مدل تزیین دستمال سفره

ابتدا دو سر مقابل دستمال سفره را به هم وصل کنید تا مانند تصویر بالا شود


مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :

تزیین دستمال سفره به شکل پاکت, درست کردن دستمال سفره به شکل پاکت

ضلع پایینی مثلث را به دو قسمت تقسیم کرده و دستمال را از آن قست به صورت شکل بالا، تا کنید


مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :

آموزش مرحله ای تزیین دستمال سفره,روش تزیین دستمال سفره

دستمال تا شده را برگردانده و مطابق شکل بالا آن را تا کنید


مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :

تزیین دستمال سفره به شکل پاکت, درست کردن دستمال سفره به شکل پاکت

گوشه های دستمال سفره را به سمت زیر تا کنید

 

تزیین دستمال سفره به شکل پاکت, درست کردن دستمال سفره به شکل پاکت

می توانید این دستمال سفره را درون بشقاب و لیوان های تان بگذارید


تزیین کردن دستم��ل سفره به شکل پاکت به اتمام رسید.

 

منبع : seemorgh.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه